Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst ABSA-L-2-FRG.gif
Hem Om Oss Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy

Rättsområden

Familjerätt

Vårdnad, Umgänge, Barns Boende, Faderskap, God mans ärenden,  Rättegångsbiträdesuppdrag

Brottmål

Försvararuppdrag, Målsägandebiträdes-uppdrag, Särskild företrädare för barn.

Socialmål/tvångsomhändertaganden

LVU, LVM, LPT, LRV

Utlänningsrätt

Asyl och Skyddsbehov, Andra Uppehållstillstånd.


En advokatbyrå med klientens intresse i fokus

Vi är specialiserade på den så kallade "Humanjuridiken", d.v.s. människor och människors rättsliga problem.

Vi har medvetet valt bort tvister om saker och pengar, skaderegleringar, bodelningar och arvsskiften, konkurshantering etc. för att i stället bli riktigt duktiga på våra specialområden. Dessa är:

- att företräda en förälder i tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn

- att företräda förälder eller barn i mål om omhändertagande av barn, LVU

- att företräda den enskilde i mål om tvångsomhändertagande för vård, LVM, LPT

- att företräda den som misstänks för brott såsom försvarare

- att företräda brottsoffer såsom målsägandebiträde

- att företräda asylsökande

Vi bedriver huvudsakligen vår verksamhet i mellersta och norra Norrland med kontor i Umeå och Skellefteå. Vi samarbetar i kontorsgemenskap med Advokat Ann Bergström AB. Ann arbetar med samma inriktning som vi och Du kan läsa mer om Anns advokatbyrå på www.advokatannbergstrom.se