Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst ABSA-L-2-FRG.gif
Hem Om Oss Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy

Rättsområden

Familjerätt

Vårdnad, Umgänge, Barns Boende, Faderskap, God mans ärenden,  Rättegångsbiträdesuppdrag

Brottmål

Försvararuppdrag, Målsägandebiträdes-uppdrag, Särskild företrädare för barn.

Socialmål/tvångsomhändertaganden

LVU, LVM, LPT, LRV

Utlänningsrätt

Asyl och Skyddsbehov, Andra Uppehållstillstånd.

Ulf Holst, advokat

Ulf är född 1957 och var färdig med juristutbildningen, vid Uppsala universitet, 1983. Därefter följde tingsnotarietjänst vid Örnsköldsviks tingsrätt 1983-1985 och fortsatt domartjänst vid tingsrätten till 1986 då han tillträdde en tjänst som stadsjurist och stadssekreterare vid Örnsköldsviks kommun till 1987. Samma år började han som biträdande jurist på Advokatfirman Gunnar Bodén i Örnsköldsvik, en advokatfirma som han därefter, sedan han år 1990 antagits som ledamot av Advokatsamfundet, 1990-2003, drev tillsammans med advokat Bodén under firma Advokaterna Bodén och Holst AB.

Under advokatåren i Örnsköldsvik handlade Ulf en mängd varierande ärenden såsom konkursförvaltning, avtalsskrivning, skadereglering, boutredningar, arvskiften, civiltvister av olika slag vid sidan av humanjuridiken. Under de senaste tio åren har Ulf etablerat sig som advokat i Umeå, vid sidan av Örnsköldsvik, och har samtidigt specialiserat sig på humanjuridiken. Idag arbetar Ulf främst med brottmål, oftast som försvarare men också som målsägandebiträde, familjetvister-- hjälper en förälder i tvist om barn gällande vårdnad, boende och umgänge, omhändertagandemål- hjälper en förälder eller ett barn i mål om tvångsomhändertagande, LVU, eller en person som är föremål för tvångsvård, LVM.

Ulf har föreläst vid Umeå universitet, Polishögskolan i Umeå, vid polisens internutbildning och undervisat vid privata utbildningsinstitut inom straffrättens och straffprocessens områden.

 

Kontakt

e-post: advokat@ulfholst.se

tel:       090-18 44 44

mobil: 070-525 23 87